xarxa_Anivellaci_Altipla

Ens trobem a Cerdanyola del Vallès, a quatre passes de l’espectacular Sincrotró Alba, on hem implantat una xarxa d’anivellació per al control de punts d’assentament d’un àmbit de superfície que supera les 15 Ha.

tancament_poligonal_Altipla

Els treballs de planificació de la xarxa ens porten a la conclusió que la millor solució passa per fer una poligonal al voltant del sector que ens haurà de permetre el tancament de tots els itineraris que formen part de la xarxa. Aquest itinerari, mesurat pel mètode d’anivellació doble tanca amb 0.0004 m (4 dècimes de mm).

anivellant_Altipla

L’aparell utilitzat per a la anivellació geomètrica ha estat un nivell digitalLeica  DNA03, amb el qual s’han anivellat també totes les línies que conformen la xarxa.

punt_assentament_Altipla

Punt d’assentament

Els punts d’assentament s’han materialitzat envoltant un vareta amb cap rodó, idoni per al recolzament de la mira, amb un cilindre formigonat i enterrat per mirar de garantir-ne l’estabilitat i perdurabilitat.

punt_Anivellaci_Altipla

Punt de la xarxa d’anivellació principal

L’anell exterior s’ha materialitzat amb claus en diferents punts de la urbanització. Tots els punts s’han situat en planta (x/y) amb GPS.

Un cop compensats tots els itineraris hem obtingut per tots els punts residus inferiors al mil.límetre.