Aixecament d'edificació Altiplà

Building topo-surveying… on his kneess