QUÈ FEM?

SUPORT PER A ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

Suport per a arqueologia i patrimoni (topogràfics, fotogrametria, làser escàner)

L’arqueologia analitza i estudia qualsevol resta material que s’hagi preservat d’una societat: els habitatges i totes les altres construccions, el territori que els envolta, les tombes, objectes sumptuaris, eines diverses, les deixalles… treballant estretament amb equips d’arqueòlegs, hem proporcionat la base per a la recerca en diversitat de projectes d’arqueologia amb les empreses referència a Catalunya en aquest camp. Per aquests aixecaments s’empren instruments clàssics així com tècniques fotogramètriques o equips làser escàner.