La informació capturada per làser escàners reflecteix les condicions actuals d’un edifici o obra. Aquesta captura de dades es pot realitzar abans, durant o al finalitzar l’obra o intervenció. Els treballs amb làser escàner minimitzen el temps a camp per capturar dades.

1. Es captura tota la informació 3D que es veu amb un alt grau de precisió, a part d’imatges color 360⁰. Aquesta informació es pot veure, analitzar i gestionar còmodament desde l’oficina. Reduint les visites a camp per part dels tècnics i gestors del projecte.

2. Dissenyar i generar plànols amb precisió i seguretat. Durant la modelització o generació de plànols a partir del núvol de punts, s’elimina la interpretació o haver de fer estimacions, tot es pot mesurar directament. Amb aquesta informació 3D es poden generar tots els plànols, seccions, alçats i modelització per projectes BIM si fos necessari.

3. Visualització. El núvol de punts facilita la interpretació i permet explicar conceptes de forma molt més senzilla, al mateix temps que interpretar el conjunt de l’edifici o l’obra.

Exemple enllaç visor web 3D: http://www.altipla.cat/magatzem/oficina/

 

A part de la captura de dades i generació de plànols, Altiplà ofereix formacions per la visualització i gestió d’aquest tipus de dades. Podeu contactar amb nosaltres per més informació: altipla@altipla.net – 93 300 95 25