Control_desplom_Altipla

Situat al carrer Sant Antoni Maria Claret trobem aquest edifici de gairebé 100 anys pertanyent a la de Quinta de Salut l’Aliança, obra de Josep Domènech i Mansana i construït l’any 1917. Ha passat molt temps i cal assegurar-se que la verticalitat de la façana d’aquest edifici Modernista es manté, per la qual cosa n’hem fet l’alçat i seccions necessàries.