Aplicació d’escàner-làser en l’aixecament d’una subestació elèctrica.

 

Davant la demanda d’aixecament d’una subestació elèctrica en costa concretar els elements dels quals s’han de prendre dades i representar. Si la demanda inicial contemplava un aixecament per mètodes clàssics amb estació total, després de veure’n el resultat i les possibilitats, el més probable és que no sigui la darrera vegada que optem per fer una presa de dades mitjançant escàner-làser.

La primera eina que obtenim una vegada efectuat el registre del núvol de punts és el visualitzador 3D al núvol, el qual permet amb eines senzilles obtenir dades sobre el propi núvol, com són la presa de mides o coordenades. El client que ha treballat amb aquesta eina ens ha reportat que l’eina li ha estat de gran utilitat, més si tenim amb compte que ha obtingut moltes dades que per mètodes clàssic probablement no s’haurien representat.

Identificació de coordenades mitjançant visualitzador 3D al núvol

 

A partir del núvol de punts s’obté la projecció que ens ha de permetre la delineació o bé l’acotació sobre la pròpia secció.

Acotacions realitzades sobre projecció

 

El nivell de detall obtingut ha estat molt superior al que obtindríem per mètodes clàssics i el treball de camp s’ha efectuat en una sola jornada, minimitzant el contacte amb la instal·lació.

Un dels detalls de les instal·lacions que no hauria estat inclòs en l’aixecament clàssic

 

En algunes ocasions també pot ser d’utilitat localitzar els punts calents de la instal·lació. Doncs bé, l’aixecament amb escàner també permet detectar la diferència de temperatura relativa entre zones.

Temperatura relativa

 

Avantatges en l’aixecament amb escàner-làser en instal·lacions complexes:

  1. Treball de camp sense afectació a les instal·lacions ni risc pels tècnics de camp.
  2. Generació de núvol de punts per visor web.
  3. Generació d’alçats per acotacions i vectorització.
  4. Addicionalment es disposa del valor de temperatura relativa dels elements.

 

Contacte