cami_antic_de_valencia_Altipla

Localització de senyals de punteria en una façana

Sovint rebem l’encàrrec de controlar possibles moviments d’edificis, murs o altres elements. Senyals evidents, com poden ser les pròpies esquerdes, fan que hom es pugui plantejar el control i la quantificació d’aquests desplaçaments. En aquest cas no parlem de la complexitat i el cost d’un projecte d’auscultació, sinó que amb menys mitjans i menys cost intentarem assolir precisions pròximes al mil·límetre.

 

          instalacio_dianes_Altipla  mur_coll_cardus_Altipla

Instal·lació de dianes per a control d’un mur de contenció

 

L’aparell de treball serà una estació Leica TCRM1203+, de 10 cc de precisió angular i 1mm +1.5ppm en distància. Per les característiques de l’aparell treballarem en distàncies no superiors a 50 metres. Per minimitzar al màxim els errors partirem d’una bona xarxa de punts fixes a l’exterior de la zona “en moviment” materialitzades mitjançant dianes o punts d’ancoratge per a prismes, i que ens permetran sempre obtenir les coordenades i orientació de l’estacionament amb una intersecció inversa múltiple i de molt bona geometria. Per als punts a controlar el moviment també farem servir normalment dianes. Per afinar més les mesures també prendrem dades atmosfèriques, sobretot de temperatura i pressió.

     

        auscultacio_base_prisma_Altipla           senyal_diana_90_graus_Altipla

Instal·lació de senyals fixes amb prismes i dianes reflectores

En funció de la periodicitat i quantitat de mesures, obtindrem un informe detallat dels moviments que s’hagin pogut produïr al llarg de la campanya de control de deformacions.

         grafiques_deformacions_Altipla