Sovint trobem diferències entre la superfície registral i la cadastral o bé en la geometria del límits de la nostra parcel·la. La superfície real és, però, la mesurada dintre els límits de la parcel·la, sempre i quan tots els propietaris veïns hi estiguin d’acord.

discrepancies

La nostra tasca com a Enginyers Tècnics en Topografia consisteix en realitzar el plànol topogràfic fent constar aquells límits que són clars i realitzant les actes de limitació contradictòria amb els diferents veïns per fixar els límits de manera inequívoca quan hi ha desavinences.

Treballem tant sobre el terreny com en la redacció de l’informe d’esmena de discrepàncies necessari per poder resoldre l’expedient davant la Direcció General del Cadastre i proporcionant a la vegada una localització i descripció dels límits necessària per poder fer les corresponents rectificacions al Registre de la Propietat.

En d’altres casos, aquest informe d’esmena de discrepàncies serà suficient perquè el Notari certifiqui la rectificació i doni curs a l’expedient davant la Gerència de Cadastre.

Per donar agilitat a tots aquests tràmits, el 27 de febrer de 2007, el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia va signar un conveni amb la Direcció General del Cadastre. BOE