El Castell Vell d’Olivella es troba al capdamunt d’un turó que duu el mateix nom, al massís del Garraf,  al municipi d’Olivella. Se sap que el castell, avui en ruïnes,  va ser bastit al segle X i va restar abandonat arran de la Guerra Civil Catalana de 1462-1472.

El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona (SPAL), ha encarregat a Altiplà l’aixecament de plànols del Castell, així com de l’Església de Sant Pere, també en ruïnes, situada pocs metres al nord-est del Castell.

 Altipla 01 Castell Vell Olivella Altipla 02 Esglesia Sant Pere

La  planimetria ha consistit en un aixecament molt detallat, per topografia clàssica, a escala 1:100, de les moltes restes de murs que podem trobar. També s’ha aixecat la topografia de l’entorn del castell.

 Altipla 03 Aixecament planimetric Castell Vell Olivella

La part més complexa ha estat l’aixecament d’alçats i seccions. Per poder obtenir l’especejament dels murs (pedra a pedra) s’ha optat per la fotogrametria, amb uns resultats força espectaculars.

El procediment de treball ha estat el següent:

  1. Captura de dades mitjançant una càmera Olympus EPL5 (f=17mm) i 16.1 Mp.  Les imatges s’han pres perpendicularment als murs, a 4 metres de distància, i amb un recobriment del 60/80%.
  2. Ajust de cadascun dels blocs fotogràfics mitjançant sistemes de multi correlació d’imatges que permeten calcular la posició de cadascuna de les càmeres en el moment de la captura d’imatges.
  3. Punts de control.  S’han aixecat per topografia clàssica. Aquests punts s’introdueixen a l’ajust i ens permeten GEO referenciar-lo i obtenir uns residus que ens indicaran la qualitat geomètrica del treball. La precisió és inferior a 1mm i, per tant, els resultats són molt satisfactoris.
  4. 4.Model 3d. Un cop realitzat l’ajust es generarà un núvol de punts, una triangulació i, finalment, un model 3d texturitzat a partir de les imatges.

 

Altipla 04 Model 3d de Ermita

5. Orto imatges. Amb aquest model 3d podrem generar els alçats i seccions  que necessitem per poder fer la delineació.  La mida del píxel de les imatges és de 0.001 mm, per tant, tenim qualitat més que suficient.

Altipla 06 Alcat especejament

6. Delineació. A partir de les orto imatges es realitzarà una vectorització manual amb un programa de CAD que ens permetrà obtenir el document final.

Altipla 07 Detall ortoimatge

 

El resultat final és força espectacular. Esperem que el document sigui d’utilitat per l’anàlisi d’arqueòlegs i historiadors.

Agraïm l’ajut d’en Jordi Martínez Morales, expert en fotogrametria.