Dins l’àmbit del futur centre Logístic de Montblanc hem realitzat la localització i aixecament d’obres de drenatge de tot el sector, amb prioritat als passos de via, Autopista i carreteres.

Logis_Montblanc_GPS_Altipla

Dia de temperatures baixes, amb neu per sobre els 500 metres.