El mes d’agost arribem al final de les tasques de replanteig d’un mur de contenció que vam començar el mes de febrer i que forma part de l’obra d’urbanització al Polígon Industrial Barcelonès, a Abrera, on s’està construïnt el centre logístic de  Mercadona.

Replanteig-Abrera-AltiplaAixecament_Abrera_Altipla