pericial_Pals_Altipla

Iniciem l’any realitzant un informe pericial de Part amb Roca Junyent Advocats. Sovint el pas del temps, les actualitzacions cadastrals i interessos particulars, fan necessari un amidament acurat i l’informe corresponent per poder aclarir els límits de propietat i les possibles conseqüències que se’n deriven en variar els mateixos o bregar amb informacions contradictòries.