Durant els darrers 12 mesos Altiplà ha produït gairebé 1.000 hectàrees de cartografia 1:500 i 1:1.000 a partir d’imatges capturades amb càmeres integrades en drones. Els projectes abarquen diferents àmbits: canteres, abocadors, estudis d’inundabilitat, obra lineal, PDU,…

Tots els productes generats en estacions fotogramètriques (amb sistemes de visió NVIDIA 3D) segueixen múltiples controls per garantir la qualitat del producte final.

Addicionalment es generen productes com ortomosaics, Models Digitals de Superfície (MDS) i Model Digital d’Elevacions del Terreny (MDET), documents molt utilitzats per enginyeries, arquitectes, geògrafs, geòlegs i d’altres professionals que treballen amb el territori.

Vista de Cartografia generada

 

Detall de la Cartografia

 

Orto mosaic amb Cartografia

 

MDS amb secció

 

Control volumètric