GPS_control_Palautordera

Aixecament topogràfic amb GPS per a control de punts d’assentament a Santa Maria de Palautordera, amb vista al Turó de l’Home, Montseny. La feina consisteix en llegir periòdicament els punts i fer-ne un estudi comparatiu.