02img

Amb l’arribada del nou web, @altipl ha posat en marxa el seu compte a Twitter, on

podreu seguir el seus topògrafs pels racons més  insospitats on treballem o estar al

dia de les actuacions on intervenim en temps real. #fotosaltipla