El Port de Barcelona, en constant transformació, i per la seva particularitat, requereix sovint d’actualitzacions de topografia de detall.

APB_panoramica_Altipla

És en aquesta línia de transformació que l’Autoritat Portuària per mitjà del seu departament d’Infraestructures i Conservació se’ns encarrega la topografia d’un àmbit de 7 Has del Moll Adossat.

APB_topografia_Altipla

Per a la seva realització, s’ha contactat el Sr. Francesc Pros, Cap de Topografia i Hidrografia amb qui s’han tractat els aspectes més rellevants (precisió, sistema de coordenades, xarxa de bases, àmbit…). S’ha partit doncs, de les bases de la Xarxa Topogràfica del Port, treballant amb GPS amb base fixa per traslladar les coordenades a la zona de l’aixecament amb gran la precisió i realitzant la comprovació de les bases de la xarxa, les quals per la peculiaritat del lloc on es troba implantada , aquestes poden patir variacions amb relativa facilitat. Conscients de la importància d’aquest fet, el Departament de Topografia realitza campanyes de verificació del sistema de manera periòdica.