Una vegada més col·laborem amb ATICS, SL, i aquesta vegada ho fem a Eivissa, on durant les obres de millora d’una subestació elèctrica, han aparegut unes ruïnes que caldrà estudiar i inventariar amb rapidesa, bé…, la rapidesa que permet una excavació arqueològica i que finalment ha durat mesos, al ritme de les troballes arqueològiques.

Atics_Eivissa_arqueologia_Altipla

S’ ha documentat un assentament rural d’epoca púnica tardana fins a època bizantina (ss. IIIa.C – VII d.C.). Hi ha restes domèstiques, de necrópolis, d’un camí d’accés i d’un aqüeducte.

Atics_Eivissa_topografia

Per part d’Altiplà Serveis Topogràfics SLP, ha calgut geo-referenciar el jaciment amb G.P.S. amb coordenades en sistema UTM i projecció ETRS89. El càlcul s’ha realitzat amb post-procés per manca de vèrtexs de la xarxa propers a l’obra, obtenint les dades de l’estació de referència més propera.

D’altra banda, hem realitzat l’aixecament topogràfic d’elements que han servit de base per al dibuix que els arquòlegs d’Àtics han aprofundit amb detall.