topografia industrial

No sempre es treballa a l’exterior, tot i que en diem treball de camp. Aquesta vegada vam fer el replanteig d’obra del forn d’una vidreria.