Aixecament d'edificació Altiplà

Aixecament d’estat actual d’edificació…de genolls