AIXECAMENT D’ESTAT ACTUAL D’EDIFICACIÓ COMBINANT MÈTODES TRADICIONALS AMB LÀSER ESCANER

Sovint ens trobem amb la necessitat d’aixecar uns plànols d’estat actual d’edificis, ja sigui per temes de patrimoni, arqueologia, rehabilitació, nous usos, estudi de patologies… A l’hora de realitzar aquest tipus d’aixecament ens plantegem quina pot ser la millor opció en cada cas, sense oblidar que tractant-se que qui ho realitzarà és un equip d’enginyers tècnics en topografia, el resultat final ha de tenir una base geomètrica fiable.

aixecament_topografic_cap_roig_altipla

És en aquest sentit, que la geometria la garantirem a poder ser, amb una poligonal tancada que ens garanteixi la presa de dades de les línies mestres de l’aixecament. Quan l’aixecament és de cert volum o d’un alt grau de detall, podem incorporar un equip de Làser Escaner, que ens permetrà endur-nos a l’oficina el màxim volum d’informació en un temps mínim, fet que pot estalviar més visites a camp, compensant així el sobre-cost que aquesta tecnologia pot generar.

 

levantamiento_Leica_ScanStation_altipla

aixecament_laser_escaner_altipla

 

La resta de l’aixecament seguirà un o altre camí en funció del grau de detall que es precisió i en funció del client final, serà bona la incorporació al nostre equip d’un arquitecte que ens ajudarà especialment en la interpretació de l’edifici.

Posem com a exemple un treball recent realitzat al Castell dels Jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, per encàrrec de l’estudi d’arquitectura MIRAG, realitzant l’aixecament en col·laboració amb els arquitectes Marta Vicente i Ataülf Ferrer, on ens centrarem en la part del treball corresponent a Làser Escàner.

AIXECAMENT D’ESTAT ACTUAL DEL CASTELL DELS JARDINS DE CAP ROIG A CALELLA DE PALAFRUGELL, COMBINANT MÈTODES TRADICIONALS AMB LÀSER ESCANER

Una vegada realitzada la poligonal principal, ens basarem en aquesta per transmetre visuals i cotes a l’espai interior on es treballarà manualment (amb estació total, distanciòmetre làser o cinta mètrica) i utilitzarem les mateixes bases com a punts de referència per al posterior aixecament amb Làser Escàner, situant-nos en el sistema de coordenades imposat com si es tractés d’un treball topogràfic normal i corrent, però tenint com a referència les bases utilitzades o bé situant dianes auxiliars. Per a aquesta part del procés hem comptat amb l’assessorament tècnic d’en Carlos Valle, amb un aparell Leica Scan-Station C10, que ens ha permès realitzar l’escaneig tant de l’exterior com del claustre en menys de la meitat del temps, i amb l’afegit de poder prendre dades en punts en què amb estació total hauria estat francament complicat.

En el cas que ens ocupa, la finalitat ha estat la realització d’orto-fotos de núvol de punts que ens han permès delinear els alçats de les façanes amb una densitat i colors que s’aproximen als que hauríem realitzat pel mètode de fotografia rectificada, però de forma més directa i tenint amb compte que en aquest cas, algunes de les façanes no s’haurien pogut realitzar per aquest mètode degut al fort angle d’inclinació i per tant deformació de la fotografia.

laserscan_jardins_caproig_altipla

Tot aquest procés s’ha realitzat a despatx amb el programa Cyclone 7.4, que a part del càlcul, permet moure’s pel núvol de punts amb relativa facilitat i obtenir orto-fotos del núvol o bé fusionant-lo amb una fotografia obtenint així una imatge encara més real. Cal tenir amb compte que la orto-foto del núvol de punts té, en aquest cas, una densitat de punts de 0,005 m, tots ells amb coordenades x,y,z i atributs corresponents al color real, el qual pren de les fotografies que realitza simultàniament a l’escaneig.

cyclone_Cap-Roig_Altipla

 

Durant el procés de despatx ha estat molt útil l’eina TruView, que a partir d’un enllaç generat amb el Cyclone, permet compartir l’escaneig amb els nostres col·laboradors, els quals podran mesurar, obtenir coordenades, generar notes compartides o acotar.

 

Truview_Cap-Roig_Altipla

 

Finalment, una petita mostra del resultat final pel que fa a l’aixecament de façanes.

levantamiento_laser_escaner_altipla