Treballs 2011 a la xarxa TMB
  • Implantació de la xarxa de bases GPS als accessos de les estacions.
  • Lectura de 65 poligonals geo-referenciant les estacions de Metro, baixant poligonals des de la superfície fins les andanes i/o vestíbuls. En aquesta campanya s’han donat coordenades a gairebé 700 bases, realitzant les ressenyes corresponents.
  • Aixecaments topogràfics dels vestíbuls nous i d’enllaç amb les futures estacions de línia 9.
  • Revisió i normalització dels plànols d’infraestructura de les línies 9 i 10 de la Xarxa de Metro, seguint el llibre d’estil de TMB per a implantació al SIG.Treballs realitzats a la Xarxa de Metro de Barcelona durant l’any 2011