ANTECEDENTS

A Altiplà Serveis Topogràfics portem anys dedicant-nos a l’aixecament de plànols d’estat actual d’edificació, necessaris quan s’ha d’abordar un projecte de reforma, una compra-venda, un canvi d’ús…

Els darrers anys hem anat adoptant noves formes de captura de dades. Inicialment la de presa de dades es feia amb estació total i distanciòmetre làser, on la interpretació i elaboració de croquis de l’edifici es realitzava in-situ. Actualment, la captura de dades, sense renunciar tampoc a les eines anteriors, canvia de manera dràstica amb l’ús de làser-escàner. En cada cas utilitzarem el sistema que més s’adeqüi a les necessitats, tant pel que fa a precisions, agilitat en la presa de dades o pressupost.

Leica RTC360

 

Geoslam

 

Malgrat inicialment el sistema pot tenir un cost més elevat, l’estalvi de temps compensa, sobretot quan l’edifici a aixecar és de major envergadura. Amb el làser-escàner es recull molta més informació que amb mètodes tradicionals, afegint imatge, la qual ens permetrà una interpretació més àgil per a les posteriors fases de treball.

Un cop realitzat el registre obtenim  el Truview, que és una aplicació que permet la visita virtual des del punt de vista de l’escàner, amb el color obtingut a partir de les fotografies realitzades per l’escàner.

Truview (veure video)

 

Registre d’escaneigs

 

El tractament de les dades ofereix diferents possibilitats, les quals passen pel lliurament del núvol de punts, façanes projectades sobre les quals delinear el nivell de detall escollit, plantes, seccions, etc.

Aixecament amb escàner Leica BLK360

 

Demaneu aquí pressupost sense compromís: http://www.altipla.cat/ca/sollicitar-pressupost/