La Pedra és una de les tres entitats de població del municipi de La Coma i La Pedra, a la Vall de Lord (Solsonès). El petit nucli històric, a uns 1000 metres d’altitud, està format per l’Església de Sant Serni, el cementiri i quatre o cinc cases més al peu del Roc de La Pedra, al cim del qual hi trobem les restes del Castell de La Pedra.

01 La Pedra Altipla topografia

La Pedra amb el Castell de La Pedra al damunt

La primera referència documentada2  del Castell és de l’any 962, en el qual el Bisbe d’Urgell consagra l’església de Sant Serni  “in locum Castro Petra fulgenti”. El rei Pere el Cerimoniós declarà el 1375 que el “castrum de pedra” pertanyia al nou comtat de Cardona.

Sembla que a partir del segle XV sobre les runes del castell hi va haver una casa de pagès, ja enrunada al segle XIX 1.

En col·laboració amb l’Associació Cultural Vall de Lord , Altiplà ha realitzat l’aixecament topogràfic de les runes del Castell de La Pedra. L’aixecament fou realitzat el mes de desembre de 2014, amb una estació total Leica TS15, i amb l’ajut de Carles Clotet.

02 La Pedra Altipla topografia

 Prenent dades al Castell, amb la muntanya del Verd de rerefons

03 La Pedra Altipla topografia

 

L’entorn natural és espectacular, situats al Castell podem contemplar gran part de la Vall de Lord, i en primer terme les muntanyes del Port del Comte i del Verd o l’Urdet.

L’aixecament consistirà sobretot en grafiar les restes de murs que podem veure. Intuïm que part de les restes del castell encara es conserven sota terra.

04 La Pedra Altipla topografia

Captura de dades al cap del cingle, amb el nucli de La Pedra als peus

Segons els historiadors2 sembla que l’antic castell podria estar composat per dos cossos, el més meridional de 6.30×10.10 metres i un altre més al nord de 8.50×5.60m. En la següent imatge hem situat aquests dos edificis en el lloc aproximat on podien haver estat.

05 La Pedra Altipla topografia

Pany de paret més ben conservat del castell

06 Topografic Castell de La Pedra

Clickar per ampliar

07 Topografic Castell de La Pedra cossos

Clickar per ampliar

Esperem que aquest aixecament sigui només l’inici de la recuperació de les restes del Castell i la seva història.

Referències : 1. Francesc Regàs;  2. Enciclopèdia del Romànic de Catalunya

Per a més informació podeu contactar amb Altiplà Serveis Topogràfics.