Localització

excavació

els inicis a vegades es compliquen

El mes de gener passat vam iniciar una col·laboració amb GeoBrun, empresa de topografia, cartografia i fotogrametria amb més de 30 anys de experiència i seu a Madrid, per tal de donar recolzament d’Assistència Tènica en Topografia en la Direcció Facultativa a dqs2 Management, en la construcció del Finestrelles Shopping Centre d’Esplugues de Llobregat.

Comprovació de cotes d’excavació

Es tracta d’un solar de mes de 20.000m2 amb una situació estratègica privilegiada, al costat de la sortida d’Esplugues de la Ronda de Dalt i molt a prop de l’Avinguda Diagonal de Barcelona.

Arrencada de pilars

El futur centre comercial tindrà cinc plantes, dos nivells d’aparcament, un hipermercat i una gran zona d’oci. La finalització de les obres es preveu per finals de 2018.

Comprovació cotes de forjat

Desenvolupament de l’obra

INBISA serà l’encarregada de realitzar les primeres partides del projecte, sent adjudicatària del moviment de terres, sistemes de contenció i estructura, AULA  Técnica de Arquitectura portarà la Direcció d’Execució i GLEEDS IBÉRICA s’encarregarà del Construction Manager.