A l’abocador es treballa principalment amb GPS Bi-freqüència amb una base fixa i calibrant amb un sistema de referència local, obtenint així les precisions necessàries per al control , principalment en cota, de tota l’explotació.

En funció de la superfície i entrada de residus de cada dipòsit controlat, les nostres visites són més o menys espaiades, marcant també l’agenda l’Agència de Residus de Catalunya, que en fa l’auditoria regularment.

Es realitzen topogràfics per al càlcul de volums de deixalles així com per l’elaboració d’un plànol d’iso-paques que servirà per controlar el compliment de la cota de clausura i la localització i mesura dels diferents punts on l’aprofitament pot continuar. Aquests topogràfics també s’utilitzen en alguns casos per re-dissenyar el traçat dels vehicles que aporten residus.

Els punts d’assentament es mesuren periòdicament i en tenim de dos tipus: fixes, situats a les zones clausurades i virtuals, situats a les zones d’explotació. El control d’aquest punts és clau en la gestió dels dipòsits ja que aporta informació essencial en la tendència d’assentament del residu i així controlar i planificar la capacitat total de les cel·les amb més precisió. Les oscil·lacions mensuals són variables però com a mínim un punt d’assentament baixa 0.01 m. al mes.

També es mesura el contorn dels pous de lixiviats per al control de la xarxa de recollida d’aquest residu líquid resultant de la descomposició de l’escombraria.

La mesura d’Inclinòmetres, principalment situats al perímetre exterior de l’abocador, servirà per detectar la incidència en el terreny circumdant que pugui generar  el gran volum de moviment de residus i terres.

Tots, o gairebé tots els Dipòsits de Residus Controlats, treballen per  reduir l’impacte d’aquestes explotacions, que sempre es queden curtes per a la gran demanda d’espai per llençar escombraries que provoquem els humans.

Altiplà treballa i ha treballat als principals dipòsits controlats de Catalunya; Can Mata, Coll Cardús, Reus, Palautordera, Orís, Bages, Pujalt, etc…

Així doncs, al llarg d’aquests anys, hem vist com millorava la gestió, construint noves plantes de triatge on es separen de manera més acurada els residus seleccionats, o bé aprofitant el Bio-gas que desprenen els lixiviats i que cada vegada més, és el combustible dels vehicles que circulen als abocadors. En aquest procés d’obtenció de Bio-gas es depura l’aigua i s’obtenen uns residus inerts que es processaran en un altre dipòsit.

També hem vist com algunes de les clausures aconseguien recuperar vegetació i ecosistemes, o com l’ús d’aus rapinyaires i no mètodes més agressius pel medi ambient, s’utilitzen de forma gairebé permanent per espantar els immensos estols de gavines que ronden les deixalles.

Malgrat tot, el que sí que hem après, és que una bona gestió dels residus comença a casa, i que per molt bona gestió que se’n faci sempre ens quedarem curts i mancats d’espai. Probablement en l’I+D d’un Dipòsit Controlat de Residus, conegut popularment com a Abocador, s’hi hauria d’incloure la visita obligatòria, almenys una vegada a la vida, de tots els ciutadans.