RD7000_Calella_Altipla

Aquests dies hem treballat en la detecció i geolocalització d’una canonada, encara en funcionament, però sense dades sobre el seu traçat, del qual tan sols es coneix el punt d’abastament i el dipòsit on finalitza el seu recorregut.

deteccio_canonada_Altipla

Davant la impossibilitat de fer-hi passar una sonda, tant per la seva longitud, gairebé 1 Km, com pel seu diàmetre, s’ha optat per la utilització d’un aparell de Radiodetecció (RD7000+). Aquest aparell localitza amb fiabilitat la freqüència que recorre la canonada (en aquest cas metàl·lica) procedent del trnsmissor RD, el qual connectem en un punt accessible de la canonada. D’aquesta manera, amb el GPS, s’ha pogut geolocalitzar tot el traçat.