La primera fase de l’obra ha consistit en adequar els antics Jardinets, la construcció d’un col·lector paral·lel a  l’Av. Meridiana, moviments de terres i construcció de les pantalles perimetrals, continuant amb la construcció d’un aparcament i un vial. Altiplà ha realitzat l’encaix inicial de l’obra, control geomètric, càlcul de volums de terres  i contrast de l’auscultació de pantalles realitzada pel contractista, especialment necessària per la seva proximitat amb el tren, així com pel pas del TRAM per Meridiana.

enc02      enc03

A la segona fase, consistent en l’obra d’edificació del Nou Mercat i durant l’any 2011, hem implantat els sistemes de referència necessaris per a l’auscultació a realitzar pel contractista i hem continuat amb l’auscultació del col·lector, realitzant una anivellació geomètrica de precisió de forma periòdica. També durant aquesta fase, hem realitzat controls de replanteig de lloses, forjats, pilars, etc.

enc04

L’abril de 2012 tornem al Mercat dels Encants per seguir col·laborant amb la Direcció Tècnica.