Castell de Besora 

El Castell de Besora és un edifici romànic situat a Santa Maria de Besora (Osona) declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. Corona un turó, situat a ponent del poble i a una altitud de 1.023 metres, del qual avui tan sols en queden les runes.


Visita virtual de l’Església

 

Tan sols queden restes molt malmeses de fragments de murs. Les úniques restes ben visibles són les que corresponen a l’església del castell, dedicada a Santa Maria. Per a més informació sobre el castell, podeu consultar el següent enllaç: Castell de Besora.

 

Necessitats

L’empresa d’arqueologia Atics (Associació de Tècnics d’Investigacions Culturals i Socials, S.L) amb qui col·laborem habitualment, davant la necessitat de l’Associació dels Amics del Bisaura  d’enregistrar i documentar el conjunt arqueològic on es troba l’església de Sant Maria i el Castell de Besora, ens posa en contacte amb ells per tal de desenvolupar-ne els treballs. És un indret estratègic, dalt d’una cinglera i ben situat que des de temps pre-romans ha estat objectiu militar.

Des d’Altiplà es va plantejar com a solució més adient l’aixecament fotogramètric tant de les estructures com del conjunt. Aquest tipus d’aixecaments es de gran utilitat en feines d’arqueologia degut a la capacitat d’enregistrament i  gran precisió que s’extreu. Utilitzant diferents càmeres Reflex (òptica fixe),  aparells topogràfics, G.P.S. i drons adaptats per aquesta mena de treballs, es va portar a terme l’aixecament amb unes precisions de 0.002m als volums edificats o restes d’edificacions.

Església de Santa Maria. Model Tridimensional texturitzat

 

El resultat final es un model tridimensional de tot el conjunt en el qual es poden obtenir tot tipus de seccions i alçats. Es pot mesurar qualsevol distancia i apreciar tot aquells detalls que la precisió permeti (0.002m). També es van posar al descobert les parts inaccessibles i amagades de l’església com son la coberta de l’absis, les parts altes del murs i la façana que toca al penya-segat.

 

Procés

1ª Fase. Col·locació de bases amb GPS, radiació i materialització de les poligonals. (11 bases)

2ª Fase. Aixecament dels punts de control i recolzament. Es van emprar dianes en el cas del vol i per les estructures es van materialitzar els punts de control amb plastilina (no permanent ni intrusiva al tractar-se de restes arqueològiques) (119 punts en total)

3ª Fase. Presa fotogràfica. Pel que fa al castell, totes les fotografies van ser fetes amb càmera Reflex (des de terra) amb un total de 316 fotografies. Aquestes, en la mesura que la localització ho permet, han de mantenir la distància a l’ objecte a aixecar i amb les mateixes condicions llumíniques. Això es reflecteix en la qualitat del model tridimensional i en la seva textura final.

En el vol es van emprar un total de 217 fotografies realitzades des de dues alçades diferents. A 25m del terra per la zona d’ edificacions i restes estructurals i a 50m per sobrevolar el conjunt d’ aproximadament 8000m2 en la que no es requerien precisions tan acurades.

Posicionament dels foto-centres del vol

 

A l’església es van utilitzar 900 fotografies, fetes tant amb càmeres d’òptica fixa com amb dron. Des d’aquest últim es van realitzar les fotos zenitals per enregistrar les parts altes inaccessibles, la coberta i fotos perpendiculars a la façana del penya-segat per tal de reconstruir-la tridimensionalment.

Obtenció de fotografies perpendiculars a la façana del penya-segat

 

4ªFase. Càlcul del model tridimensional i obtenció de resultats.

 

Resultats 

El treball realitzat dóna com a resultat un model tridimensional amb textura fotogràfica, que deixant de banda la seva espectacularitat, és una base de treball que ens permet obtenir, des d’un passeig virtual amb  vídeo, a orto-fotografies a escala dels diferents alçats o plantes, sobre les quals poder dibuixar amb CAD amb gran precisió (per exemple es pot efectuar el dibuix pedra a pedra).


Visita virtual del Castell

 

Així mateix, es poden realitzar seccions complertes del model, obtenint detalls acurats de l’amplada dels murs o inclinacions dels mateixos.

Secció longitudinal de l’Església de Santa Maria 

 

 

Alçat de les restes del Castell de Besora 

 

També s’ha obtingut una orto-fotografia de tot el sector. Cal tenir amb compte que superposant la mateixa sobre el model tridimensional s’han pogut extreure cotes de murets d’un dels sectors excavats que estaven al descobert en el moment de realitzar el vol, estalviant la necessitat de desplaçar-hi novament equips de mesura i obtenir-ne les dades asseguts còmodament al despatx.

Orto-fotografia de tot el conjunt arqueològic 

 

Els treballs realitzats estaven emmarcats en l’elaboració del Projecte de fi de carrera de Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia de Víctor Asensi Pous, treballador d’Altiplà Serveis Topogràfics i es van realitzar de forma desinteressada per a l’Associació dels Amics del Bisaura, amb la col·laboració puntual de Xavier Roma.