Durant el mes de gener hem estat treballant al Circuit de Catalunya, més concretament a l’ obra de re asfaltat de la pista i col·locació de nous pianos.

El principal contractista ha estat la UTE FIRTECROGASA CIRCUIT 2018, mentre que la nostra feina ha estat directament de suport al Project Manager, Global Management BCN. Els autors del projecte han estat Tilke Ingenieure & Architekten.

L’objecte del projecte és la re pavimentació del Circuit de Catalunya per tal de millorar la seva seguretat i les seves característiques de rodament. El circuit té una longitud de 4.627m lineals i un ample mig de 12m.

L’obra ha estat dividida en tres fases:

1. Fresat d’aglomerat i retirada de pianos:

En aquesta fase les nostra tasca ha estat l’aixecament d’alçades de fresat per comprovar que el paquet d’aglomerat estipulat a projecte hi cabia.  

 

2. Asfaltat d’una primera capa de 3cm de gruix:

En aquesta fase la nostra feina ha estat la comprovació que el gruix d’aglomerat era l’estipulat segons projecte, realitzant un control de qualitat amb perfils cada 12-15m. 

 

3. Asfaltat d’una capa de rodament de 4cm de gruix:

En l’última fase de l’obra, les nostres tasques han estat de comprovació d’alçades finals de l’aglomerat respecte de projecte.
En aquest cas el control de qualitat ha estat mitjançant perfils cada 15-20m.