Durant els darrers anys la generació de cartografia a partir d’imatges capturades per càmeres transportades en equips UAVs (Unmanned Aerial Vehicle) s’ha implantat al sector. Un percentatge molt elevat d’aquests projectes corresponen a zones considerades com “simples”, sense pràcticament vegetació o massa boscosa. Generalment l’altimetria d’aquestes zones es genera de forma semi automàtica: corbat obtingut directament a partir del núvol de punts amb una classificació automàtica o depuració manual prèvia. Amb una revisió en sistemes estereoscòpics i posterior edició es generen productes de molt alta qualitat. El problema el trobem quan treballem amb zones de massa boscosa densa. En aquestes zones el corbat obtingut de forma automàtica no és vàlid, s’ha de restituir en la seva totalitat.

Corbat generat per correlació en zona senzilla

 

Corbat generat per correlació en zona amb massa arbrada

 

La restitució a partir d’imatges capturades per càmeres transportades en equips UAV’s presenten alguns inconvenients respecte la restitució tradicional (imatges capturades amb càmeres de gran format com Vexcel, DMC, ADS40,…), les dimensions del sensor i en conseqüència la cobertura sobre terreny “footprint”. La limitació d’alçada de vol a 120m també és un inconvenient. El punt positiu és que es treballa amb imatges d’alta resolució 0.02 – 0.03m.

Dimensions i paràmetres de diferents sensors 

 

En zones amb massa boscosa densa, un únic model no permet veure o intuir l’orografia, això implica haver de carregar diferents models de la mateixa passada i/o passades adjacents abans de començar a restituir. Amb els diferents models, a vegades, és possible detectar petites clapes que permeten veure el terreny;  aquestes zones seran les guies que permetran restituir la zona. Aquelles zones on la densitat de vegetació sigui menor permetrà restituir zones d’orografia complexa amb molt més detall que fent servir imatges de gran format (menys resolució).

 

Corbat generat per restitució (imatges A6000)

 

Altimetria obtinguda amb vol convencional (GSD: 0.07m) 1:1.000

 

Altimetria obtinguda amb vol UAV (GSD: 0.03m) 1:500

 

Aquests factors impliquen una reducció en el rendiment de producció en zones de molta vegetació i orografia complexa, però permet generar una cartografia molt més precisa i amb més detall que l’obtinguda per vols tradicionals.