Fruit de l’abandonament del món rural, sovint els qui són coneixedors dels termes de les seves propietats,  desapareixen sense transmetre tota el seu coneixement als seus hereus i descendents. Sovint es menystenen argumentant el poc valor de la finca i el cost assumible de l’IBI . No obstant això, noves oportunitats d’explotació (reserves de caça, nous cultius de tòfona, pomeres, turisme rural, venda a inversors, herències, segregacions…)  posen sobre la taula la importància de tenir la finca ben delimitada.

Per exemple, aquell possible comprador el qual prové de països del Nord d’Europa, on el cadastre reflecteix la realitat. És molt comú que en comparar la superfície registral i la cadastral apareguin discrepàncies que caldrà esmenar per poder tirar endavant qualsevol tipus de tracte. Aquest procés és lent i fàcilment farà enrere el possible inversor.

D’altra banda, la manca de transmissions apuntades al registre les quals fan que segregacions o compra-vendes que s’han fet mitjançant contracte privat, indueixin algun espavilat a revendre la finca, en constar ell mateix com a últim propietari.

UN CAS CONCRET.

Recentment hem treballat en un d’aquest casos a la zona del Montseny, on el nou propietari de la finca va descobrir que el cadastre no es corresponia amb el que suposadament havia comprat. En voler-ho rectificar, al cadastre no constava com a titular i per tant no tenia possibilitat d’arreglar-ho. Així doncs, es va trobar amb que l’últim propietari registral estava explotant la fusta de la finca segregada, no reconeixent en cap cas la propietat per part del nostre client i intentant fer valer el seu dret d’usucapió.

plano-compra-venta-Altipla

Per part nostra, es va recórrer la finca amb gent de la zona, reconeixent fites i termes, els quals es van contrastar amb el plànol de compra-venda i se’n va redactar l’informe amb el corresponent recorregut històric de la finca. Sortosament i després d’anys de lluita i perseverança, el nostre client ha aconseguit tirar endavant amb un expedient de domini, essent reconeguda la seva titularitat i la possibilitat, identificada la finca de manera inequívoca per part d’Altiplà, d’actualitzar les dades cadastrals.

medicion-finca-rustica-Altipla

Aquestes dades s’han acompanyat del plànol resultant amb un llistat de coordenades de les fites que es van reconèixer. La implantació de fites noves sobre el terreny per complementar els límits existents, facilitaran la possible explotació o a futures herències, de manera que el nostre client no tindrà entrebancs en el futur en el reconeixement de la propietat ni a nivell oficial ni per part dels veïns i hereus.